Dovrei Ivrit inside.jpg

חב"ד לדוברי עברית הוא ארגון ששם לו למטרה לגבש את ציבור הישראלים ודוברי העברית, ולסייע בהתמודדות עם האתגר של שמירת המסורת היהודית והישראלית בנכר.

הארגון נוסד בשנת תשנ"ד (1994). מאז הספקנו לקיים מסיבות משפחתיות בחגים, ערבי שירה ותרבות, חוגים עיוניים ועוד. לקראת כל חג ומועד אנו מזמינים במיוחד מהארץ חומר לילדים ולמבוגרים, ושולחים בדואר לבתיהן של מאות משפחות ישראליות ודוברות עברית.

ההיענות המרשימה, שיתוף-הפעולה וההתעניינות הרבה מעודדים אותנו להמשיך ואף להגביר את הפעילות. אנו חשים ברצון עז הקיים בציבור הישראלי ודובר העברית, לגבש חוג המקיים מפגשים, אירועים ופעילויות שונות בעברית, ברוח היהדות ובהווי ישראלי מקורי.

  ארועים  אודות חב"ד הרבי
שאל את הרב שעורים-אחד על אחד שעורים לקבוצות